Welkom bij Amnesty Vlietstreek van Amnesty International

Amnesty Vlietstreek (Leidschendam-Voorburg en Rijswijk)

Welkom bij de groep Amnesty Vlietstreek van Amnesty International, actief in Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Wij zijn een groep vrijwilligers die in onze gemeente het werk van Amnesty International onder de aandacht brengt en zelf ook actief is bij verschillende acties. De groep strijdt al meer dan 50 jaar voor mensenrechten. Onze groep organiseert acties, die mensen bewust maken van de wereldwijde schendingen van mensenrechten. Wij nodigen inwoners uit om hiertegen in actie te komen, dan wel om Amnesty International te steunen. Wij schrijven brieven aan de autoriteiten voor slachtoffers van mensenrechten. Kijk verder op onze site voor meer informatie over ons werk.

Amnesty International

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty doet onderzoek en voert actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige mensenrechtenschendingen. Deze vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld, gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd. Wilt u meer weten over het werk van Amnesty in Nederland, kijk dan op de website van

Steun ons werk

Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Met jouw bijdrage kunnen we meer acties voeren en meer mensen redden. Jouw steun geeft mensen vrijheid! Iedereen die zich bij onze groep wil aansluiten is van harte welkom. Behalve lid worden van onze Amnestygroep kun je meedoen aan activiteiten, ook zonder lid te worden.