Amnesty’s Verhaal

WE STRIJDEN VOOR MENSENRECHTEN OVERAL EN VOOR IEDEREEN

Amnesty International

Wij zijn een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. We weten waar we een verschil kunnen maken en hoe we onze miljoenen supporters kunnen mobiliseren. Ons werk beschermt en versterkt mensen. Van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting. Van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Iedere dag komen op het hoofdkantoor urgente zaken binnen van mensen voor wie nú actie nodig is. Bijvoorbeeld omdat ze worden gemarteld of dreigen te ‘verdwijnen’. Het is mogelijk om je hieronder op te geven voor nieuwe acties.

Actie
banner

Stop onrecht! Steun Amnesty

Overal waar onrecht heerst en mensen worden onderdrukt, komt Amnesty International in actie. Amnesty steunen helpt slachtoffers wereldwijd. Amnesty onderzoekt de schendingen van hun rechten en brengen de buitenwereld op de hoogte. Met rapporten, lobby, acties en campagnes oefenen we voortdurend druk uit. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling stopt en daders worden berecht. Dankzij meer dan twee miljoen leden die ons wereldwijd steunen. Lid worden van Amnesty Nederland

Het is ook mogelijk om onze groep te helpen of te steunen. Voor meer informatie kijk bij doe mee of steun ons werk