Amnesty Vlietstreek blikt terug op inspirerende avond over 75 jaar Universele Verklaring van de Rechten

Interview Jeannette Ridder Amnesty International 50 jaar in Vlietstreek

Jeannette Ridder

Amnesty bijeenkomst 75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

universele verklaring van de rechten van de mens

TV RIJSWIJK: Burgemeester Huri Sahin schrijft brief voor Write for Rights

Burgemeester Huri Sahin schrijft brief voor Write for Rights Amnesty
Burgemeester Huri Sahin schrijft brief voor Write for Rights

Doe mee met de Amnesty’s schrijfactie Write for Rights in Voorburg- Leidschendam

Write for Rights Vlietstreek
Write for Rights Vlietstreek

Doe mee met Amnesty’s schrijfactie Write for Rights in Rijswijk

Verklaring Amnesty International Nederland over onderzoek Oekraïne-persbericht

verklaring Amnesty

Amnesty International Nederland heeft afgelopen vrijdag kennisgenomen van een publicatie in de New York Times. Hierin worden de bevindingen van een externe onderzoekscommissie naar buiten gebracht. Deze onafhankelijke commissie deed onderzoek naar de totstandkoming van het Oekraïne-persbericht van 4 augustus 2022.

Sinds augustus vorig jaar heeft Amnesty Nederland bij het Internationaal Bestuur aangedrongen op dit onafhankelijke onderzoek. Ook hebben wij snel na het verschijnen van het Oekraïne-persbericht duidelijk gemaakt dat wij grote zorgen hadden over de onzorgvuldigheden in het persbericht, de impact op onze organisatie en onze Oekraïense collega’s.

Amnesty Nederland heeft het afgelopen jaar meermaals bij het Internationaal Bestuur van de organisatie aangedrongen om de uitkomsten van het externe onderzoek te delen met nationale afdelingen. Daar heeft het Internationaal Bestuur geen gehoor aan gegeven. De publicatie in de New York Times was de eerste keer dat Amnesty Nederland kennis kon nemen van dit onafhankelijke onderzoek.

Vandaag heeft Amnesty Nederland in een brief aan het Internationaal Bestuur met klem aangedrongen om de uitkomsten van dit externe onderzoek volledig en zonder voorbehouden te accepteren. Om te zorgen dat het geschonden vertrouwen in het werk van Amnesty kan worden hersteld is onmiddellijke opheldering van alle nog openstaande vragen nodig.

Alleen door volledige openheid van zaken te bieden over de totstandkoming van het persbericht van augustus vorig jaar kan een begin worden gemaakt met het herstel van vertrouwen. Amnesty Nederland is in afwachting van een reactie van het Internationaal Bestuur.

Bijgevoegd de bevindingen van de externe onderzoekscommissie