Collecte Amnesty ’GEEF OM VRIJHEID’ volledig online

Amnesty International houdt van 14 t/m 20 maart voor de negentiende keer haar landelijke collecte. Vanwege het coronavirus is deze collecte volledig online. In 2020 gingen in heel Nederland duizenden collectanten langs de deuren en haalden toen ruim € 900.000 op voor het werk van Amnesty. Amnesty hoopt dat mensen dit jaar ook royaal giften zullen doen in de digitale collectebus die haar collectanten aanbieden. Het geld gebruikt Amnesty voor onze strijd voor mensen die ten onrechte gevangenzitten, worden gemarteld of gediscrimineerd zijn voor wat ze zeggen of wie ze zijn. Iedereen die Amnesty een warm hart toedraagt en een steentje wil bijdragen, kan veilig online doneren via onze digitale collectebus https://amnesty.digicollect.nl/jeannette-ridder/

Amnesty International
Collectanten en donateurs zijn erg belangrijk voor Amnesty International. Zij helpen mee in de strijd voor een wereld waarin mensen in vrijheid kunnen leven, zonder angst voor onderdrukking, marteling of discriminatie. Het is nog steeds hard nodig dat Amnesty International wereldwijd opkomt voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Met bijdragen van leden en door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt. Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen, nemen we voor onze acties en onderzoek geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. Meer informatie vindt u op de site https://amnesty.digicollect.nl/