Mooie opbrengst collecte voor Amnesty International

De jaarlijkse collecte van Amnesty International vond dit jaar van 13 tot en met 19 maart plaats. De collectanten zamelden voor Amnesty in Rijswijk 541,26 euro in en in Voorburg 3671,33 euro. Amnesty is verheugd dat de collectanten dit jaar weer aan de deur geld konden inzamelen via onder andere een QR- code op de collectebus. Vorig jaar was dat vanwege de coronapandemie niet mogelijk. In heel Nederland werd dit jaar meer dan 1,2 miljoen euro opgehaald voor het werk van Amnesty. De organisatie is heel blij met deze opbrengst en dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet.

Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek en acties geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde. Hoe belangrijk dat onderzoek is laat de Russische invasie van Oekraïne zien. Om daders later te kunnen berechten, verzamelde Amnesty’s Crisis Response Team al binnen enkele uren na de inval bewijzen van grove mensenrechtenschendingen. Daar gaat het team mee door zolang de oorlog voortduurt. Mede dankzij de steun van de inwoners van Rijswijk kan Amnesty haar strijd voor gerechtigheid voor mensen in Oekraïne en andere conflictgebieden voortzetten.