Amnesty’s Write for Rights 2021

Tijdens Write for Rights werden er maar liefst 192 brieven en 135 kaarten geschreven in Voorburg en in Rijswijk. Burgemeester Jules Bijl opende de schrijfactie in Voorburg en Miriam Bryson in Rijswijk.

Burgemeester Jules Bijl schreef eerste brief in Voorbrug

Afgelopen weekend kwamen mensen in Voorburg in actie tegen onrecht in de wereld tijdens Write for Rights: Schrijf een brief en verander een leven. Burgemeester Jules Bijl opende Write for Rights door een brief te schrijven in de Voorhof van de Oude Kerk. Daarna was de actie open voor publiek en verzorgde ook de band Chabliz belangeloos een kort optreden.

Amnesty’s Write for Rights opening in Rijswijk door Miriam Bryson

Op 10 december kwamen mensen in Rijswijk in actie tegen onrecht in de wereld tijdens Write for Rights: Schrijf een brief en verander een leven. Directeur Welzijn Rijswijk Miriam Bryson opende de Write for Rights door een brief te schrijven in Stervoorde. Ook gemeenteraadslid Wil van Nunen schreef mee.

Kom in actie tegen onrecht tijdens Amnesty’s Write for Rights

Burgemeester Jules Bijl schrijft mee! Kom ook in actie tegen onrecht in de wereld tijdens Write for Rights. Amnesty Voorburg vraagt inwoners om in de pen te klimmen tijdens de Write for Rights schrijfactie van Amnesty International. Burgemeester Jules Bijl van Leidschendam-Voorburg opent om 10.30 uur de Schrijfmarathon en schrijft mee, om samen een enorme vuist tegen onrecht te maken. Iedereen is welkom om mee te schrijven en brieven te ondertekenen. Write for Rights vindt plaats op zaterdag 4 december van 10.30 tot 16.00 uur in de Voorhof van de Oude Kerk te Voorburg aan de Herenstraat 77. Tijdens de schrijfmarathon in Voorburg is er ook muziek. De band Chabliz speelt vanaf 11.00 uur een half uur.

Het is ook mogelijk om te schrijven in Rijswijk op vrijdag 10 december. In het Wijkcentrum Stervoorde in Rijswijk van 10.30-16.00 uur.

Schrijf voor de vrijheid van slachtoffers
Ook dit jaar schrijven we brieven voor tien mensen die onze steun hard nodig hebben. Zo voert Amnesty actie voor de 15-jarige Janna uit de Bezette Palestijnse Gebieden. Janna wordt met de dood bedreigd omdat ze verslag doet van onrecht in haar dorp. We voeren ook actie voor Bernardo uit Guatemala, die in de gevangenis zit omdat hij de natuur wilde beschermen. Maar ook voor Mensenrechtenadvocaat Mohamed Baker. Hij moet zijn vrouw en alle anderen van wie hij houdt missen. Mohamed is valselijk beschuldigd van terrorisme en zit in de gevangenis omdat hij opkwam voor de meest onderdrukte mensen van Egypte. In de gevangenis wordt hij wreed behandeld. Hij zit vast in een krappe, stinkende cel. Een bed of matras heeft hij niet. Ook mag hij niet buiten sporten en mag hij geen familiefoto’s hebben. Amnesty schrijft voor de vrijlating van Mohamed.

Schrijven helpt! Samen maken we verschil
We sturen honderdduizenden brieven naar koningen, ministers en presidenten om een einde te maken aan onrecht. Ieder jaar levert dat succes. Activisten komen vrij, onrecht stopt. Door de grote hoeveelheid brieven die door deze wereldwijd georganiseerde actie wordt verstuurd, voelen machthebbers zich onder druk gezet. Steeds vaker helpt de extra aandacht om slachtoffers vrij te krijgen, te zorgen voor bescherming of gerechtigheid. In de afgelopen jaren hebben de brieven die tijdens Write for Rights werden geschreven talloze levens veranderd van slachtoffers. Voor meer informatie kijk je bij Amnesty Write for Rights

Write for Rights Voorburg

Help jij dit jaar mee om onrecht te bestrijden? In een paar minuten maak jij het verschil. Kom in actie tegen onrecht in de wereld – Schrijf een brief en verander een leven. 

Het verhaal van Nassima

Tijdens Write for Rights scheven we dit jaar onder andere voor Nassima al-Sada uit Saudi-Arabië. Nassima is moeder van drie kinderen. Zij uitte kritiek op de autoriteiten vanwege de discriminatie van vrouwen in haar land. Sinds juli 2018 zit zij hiervoor gevangen. Nassima voerde onder meer actie tegen het voogdijsysteem. Dat zorgt ervoor dat een vrouw voor veel zaken eerst toestemming moet krijgen van een mannelijke voogd. Nassima kwam ook op voor het recht van vrouwen om te mogen autorijden. Precies een week nadat het rijverbod voor vrouwen was opgeheven, werd ze gearresteerd. In de gevangenis werd Nassima mishandeld en een jaar lang volledig geïsoleerd opgesloten. Nassima mag geen bezoek ontvangen, ook niet van haar advocaat. Behalve voor Massima schreven we tijdens de Write for Rights actie voor nog negen andere mensen die vast zitten, bedreigd worden of op een andere manier onrecht wordt aangedaan.

Amnesty’s oproep
Amnesty International roept de autoriteiten van Saudi-Arabië op alle gewetensgevangenen en mensenrechtenverdedigers die alleen maar vastzitten in verband met het vreedzaam gebruikmaken van hun recht op vrije meningsuiting, vergadering en verzameling, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Lees meer over de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië.

Burgemeester Tigelaar opent Write for Rights

Burgemeester Tigelaar

Amnesty Voorburg vroeg inwoners om in de pen te klimmen tijdens de Write for Rights actie van Amnesty International. Burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg opende de Schrijfmarathon en schreef mee, om samen een enorme vuist tegen onrecht te maken. Iedereen was welkom om mee te schrijven en brieven te ondertekenen. Door Corona deed Amnesty Leidschendam- Voorburg het dit jaar anders. Schrijven was op afstand met mondkapje op. We hadden individuele schrijfpakketten met alles erin om voor de tien personen te schrijven waarvan de mensenrechten zijn geschonden. Symbolisch waren ze aanwezig op tien stoelen aan de kant van de zaal. Het was ook mogelijk om thuis te schrijven en een schrijfpakket bij de Amnestystand op te halen, waarin alle benodigde informatie en materiaal zat. Ondanks Corona was de schrijfactie een succes. Burgemeester Klaas Tigelaar heeft de actie geopend door vier brieven te schrijven! Met elkaar hebben we maar liefst 190 brieven en 140 kaarten geschreven! Dat is twee keer zoveel als vorig jaar. Meer informatie over Write for Rights

Schrijven helpt! Teodora Vásquez uit El Salvador kwam vrij

Write for Rights Amnesty

Door de grote hoeveelheid brieven die wereldwijd worden verstuurd, voelen machthebbers zich onder druk gezet. Steeds vaker helpt de extra aandacht om slachtoffers vrij te krijgen, te zorgen voor bescherming of gerechtigheid. In de afgelopen jaren hebben de brieven die tijdens Write for Rights werden geschreven de levens veranderd van slachtoffers, zoals van Teodora. Teodora del Carmen Vásquez uit El Salvador kwam vrij. ‘Absolutamente!’ antwoordde Teodora toen Amnesty vroeg of de acties die we voor haar voerden zin hadden. Zeven keer belde de zwangere Teodora het alarmnummer toen op een avond onverwacht de weeën begonnen. De ambulance kwam niet en ze bracht haar dochtertje alleen ter wereld. Het meisje werd dood geboren, maar Teodora werd beschuldigd van abortus. Dat is in El Salvador onder alle omstandigheden strafbaar en het vonnis was wreed: 30 jaar cel. Tijdens de Write for Rights stuurden mensen brieven naar de autoriteiten en steunbetuigingen naar Teodora. Nadat ze 10 jaar van haar straf had uitgezeten kwam ze mede door de schrijfactie in 2018 vervroegd vrij. Voor meer goed nieuws lees hier verder