Nieuws

Amnesty Cultureel Zomerfestival een succes

Zaterdag 27 augustus waren we met Amnesty aanwezig op het Cultureel Zomerfestival in Voorburg, dat na twee jaar zonder festival weer door kon gaan. Naast petities voor Raif Badawi (Saoedi-Arabie) en de Let’s talk about Yes campagne hielden we een quiz die bezoekers van de stand konden invullen. De quiz bleek behoorlijk pittig! De winnaar had vijf van de zes vragen goed en wint een mooie dopper van Amnesty! Voor de petities zijn 270 handtekeningen gezet.
Bedankt allemaal!

In memoriam Frank Androise Brinkman

Op 21 juli 2022 is onze trouwe flexwerker Frank Brinkman overleden aan de gevolgen van ALS. Hij had een groot rechtvaardigheidsgevoel en zette zich daarom graag in voor Amnesty. Frank was bij vrijwel alle stands van onze Amnestygroep aanwezig. Wij wensen zijn familie veel sterkte in deze moeilijke tijd. We zullen Frank missen.

Mooie opbrengst collecte voor Amnesty International

De jaarlijkse collecte van Amnesty International vond dit jaar van 13 tot en met 19 maart plaats. De collectanten zamelden voor Amnesty in Rijswijk 541,26 euro in en in Voorburg 3671,33 euro. Amnesty is verheugd dat de collectanten dit jaar weer aan de deur geld konden inzamelen via onder andere een QR- code op de collectebus. Vorig jaar was dat vanwege de coronapandemie niet mogelijk. In heel Nederland werd dit jaar meer dan 1,2 miljoen euro opgehaald voor het werk van Amnesty. De organisatie is heel blij met deze opbrengst en dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet.

Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek en acties geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde. Hoe belangrijk dat onderzoek is laat de Russische invasie van Oekraïne zien. Om daders later te kunnen berechten, verzamelde Amnesty’s Crisis Response Team al binnen enkele uren na de inval bewijzen van grove mensenrechtenschendingen. Daar gaat het team mee door zolang de oorlog voortduurt. Mede dankzij de steun van de inwoners van Rijswijk kan Amnesty haar strijd voor gerechtigheid voor mensen in Oekraïne en andere conflictgebieden voortzetten.

COLLECTEWEEK AMNESTY INTERNATIONAL 13 t/m 19 MAART 2022

Amnesty International is dé mensenrechtenbeweging die wereldwijd opkomt voor gelijke rechten voor iedereen. Om haar onafhankelijkheid te bewaren – om altijd en overal te kunnen zeggen wat ze wil – neemt Amnesty voor onderzoek naar mensenrechtenschendingen en acties geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde.

Waarom een collecte?
Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Met acties, lobby, campagnes en rapporten oefent de organisatie druk uit op machthebbers die de rechten van mensen schenden. Dat blijkt een effectieve methode. Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonnissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast, marteling stopt, en daders worden berecht.

Hoe belangrijk het werk van Amnesty is, blijkt uit de woorden van Saïkou Yaya Diallo uit Guinee. ‘Ik wil mijn grote dankbaarheid uitspreken voor alle inspanningen die jullie leverden voor mijn vrijlating en die van andere politieke gevangenen in Guinee. Amnesty blijft voor mij de mensenrechtenorganisatie die het meest betrokken is bij het terugwinnen van individuele rechten en vrijheden.’

De collecte vindt plaats via bussen voorzien van een QR-code en ook online.

Amnesty’s Write for Rights 2021

Tijdens Write for Rights werden er maar liefst 192 brieven en 135 kaarten geschreven in Voorburg en in Rijswijk. Burgemeester Jules Bijl opende de schrijfactie in Voorburg en Miriam Bryson in Rijswijk.

Burgemeester Jules Bijl schreef eerste brief in Voorbrug

Afgelopen weekend kwamen mensen in Voorburg in actie tegen onrecht in de wereld tijdens Write for Rights: Schrijf een brief en verander een leven. Burgemeester Jules Bijl opende Write for Rights door een brief te schrijven in de Voorhof van de Oude Kerk. Daarna was de actie open voor publiek en verzorgde ook de band Chabliz belangeloos een kort optreden.

Amnesty’s Write for Rights opening in Rijswijk door Miriam Bryson

Op 10 december kwamen mensen in Rijswijk in actie tegen onrecht in de wereld tijdens Write for Rights: Schrijf een brief en verander een leven. Directeur Welzijn Rijswijk Miriam Bryson opende de Write for Rights door een brief te schrijven in Stervoorde. Ook gemeenteraadslid Wil van Nunen schreef mee.

Kom in actie tegen onrecht tijdens Amnesty’s Write for Rights

Burgemeester Jules Bijl schrijft mee! Kom ook in actie tegen onrecht in de wereld tijdens Write for Rights. Amnesty Voorburg vraagt inwoners om in de pen te klimmen tijdens de Write for Rights schrijfactie van Amnesty International. Burgemeester Jules Bijl van Leidschendam-Voorburg opent om 10.30 uur de Schrijfmarathon en schrijft mee, om samen een enorme vuist tegen onrecht te maken. Iedereen is welkom om mee te schrijven en brieven te ondertekenen. Write for Rights vindt plaats op zaterdag 4 december van 10.30 tot 16.00 uur in de Voorhof van de Oude Kerk te Voorburg aan de Herenstraat 77. Tijdens de schrijfmarathon in Voorburg is er ook muziek. De band Chabliz speelt vanaf 11.00 uur een half uur.

Het is ook mogelijk om te schrijven in Rijswijk op vrijdag 10 december. In het Wijkcentrum Stervoorde in Rijswijk van 10.30-16.00 uur.

Schrijf voor de vrijheid van slachtoffers
Ook dit jaar schrijven we brieven voor tien mensen die onze steun hard nodig hebben. Zo voert Amnesty actie voor de 15-jarige Janna uit de Bezette Palestijnse Gebieden. Janna wordt met de dood bedreigd omdat ze verslag doet van onrecht in haar dorp. We voeren ook actie voor Bernardo uit Guatemala, die in de gevangenis zit omdat hij de natuur wilde beschermen. Maar ook voor Mensenrechtenadvocaat Mohamed Baker. Hij moet zijn vrouw en alle anderen van wie hij houdt missen. Mohamed is valselijk beschuldigd van terrorisme en zit in de gevangenis omdat hij opkwam voor de meest onderdrukte mensen van Egypte. In de gevangenis wordt hij wreed behandeld. Hij zit vast in een krappe, stinkende cel. Een bed of matras heeft hij niet. Ook mag hij niet buiten sporten en mag hij geen familiefoto’s hebben. Amnesty schrijft voor de vrijlating van Mohamed.

Schrijven helpt! Samen maken we verschil
We sturen honderdduizenden brieven naar koningen, ministers en presidenten om een einde te maken aan onrecht. Ieder jaar levert dat succes. Activisten komen vrij, onrecht stopt. Door de grote hoeveelheid brieven die door deze wereldwijd georganiseerde actie wordt verstuurd, voelen machthebbers zich onder druk gezet. Steeds vaker helpt de extra aandacht om slachtoffers vrij te krijgen, te zorgen voor bescherming of gerechtigheid. In de afgelopen jaren hebben de brieven die tijdens Write for Rights werden geschreven talloze levens veranderd van slachtoffers. Voor meer informatie kijk je bij Amnesty Write for Rights

Jaarverslag 2020

In het jaarverslag 2020 ziet u de activiteiten die onze Amnesty-groep in een normaal jaar organiseert. Het Jaarverslag ziet er helaas door Corona anders uit. Minder activiteiten in dit jaarverslag, maar we hebben niet stil gezeten! Wat niet is veranderd zijn een aantal van de activiteiten die we vanuit Amnesty doen: brieven schrijven, dringende acties via mail, sms, brief of twitter. Over onze activiteiten uit 2020 leest u in dit verslag. Maar ook over zaken als de jaarlijkse (online) collecte en de Write for Rights acties, waar iedereen in Leidschendam-Voorburg aan mee kan doen. Ook onze eigen schrijfactiviteiten komen aan bod, want we zorgen er niet alleen voor dat anderen kunnen schrijven, wij doen dat zelf ook.

Klik hier voor onze jaarverslagen

Collectanten bedankt! Hartverwarmende opbrengst online collecteweek

Amnesty dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet en donatie! De jaarlijkse Amnesty collecteweek van 14 t/m 20 maart 2021 is een succes gebleken. Vanwege het coronavirus was deze collecte volledig online. In Leidschendam-Voorburg haalde 12 collectanten online € 1916 op voor het werk van Amnesty. Landelijk is er maar liefst  € 587.063 opgehaald.

Mensen geven om vrijheid
Collectanten en donateurs zijn erg belangrijk voor Amnesty International. Zij helpen mee in de strijd voor een wereld waarin mensen in vrijheid kunnen leven, zonder angst voor onderdrukking, marteling of discriminatie. Het is nog steeds hard nodig dat Amnesty International wereldwijd opkomt voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Met bijdragen van leden en door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt. Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen, nemen we voor onze acties en onderzoek geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen.

Brievenactie Amnesty
Amnesty voert wereldwijd acties voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Brieven schrijven is nog steeds een zeer effectieve manier van actievoeren. Onze groep heeft een speciale service voor thuisschrijvers. Zij ontvangen maandelijks voorbeeldbrieven. Wil je ook voorbeeldbrieven ontvangen? Je kunt kiezen of je een setje brieven per mail of op papier wilt ontvangen via https://voorburg.amnesty.nl/contact/